Čitanske wubědźowanje // Lesewettbewerb 2023

Na poslednim šulskim dnju do zymskich prózdnin sydachu za šulerkow a šulerjow wězo połlětne informacije. Na třeći lětnik pak čakaše hišće napjaty wokomik, wšako zetka so cyła zakładna šula na hornjej chódbje, zo by dobyćerkow a dobyćerjow serbskeho čitanskeho wubědźowanja mytowała, kiž wotmě so hižo w januarje. Jury, wobstejaca z knj. Hejdušcynej, knj. Ošikowej a knj. Cyžowej, bě ze wšěmi přednoškami jara spokojom! Tući šulerki a šulerjo docpěchu sćěhowce zaměstnjenje: 

 

Rěčna skupina 2+:

  1. Amalia Kozlova
  2. Magdalena Šołćic

Maćernorěčna skupina: 

  1. Ludwig Jakubaš
  2. Jakub Bětnar 

dalše zaměstnjenja: Lotta Nowakec, Johanna Šolćic, Metod Pawlik, Syman Šmit a Milan Brězan

Póstnicy // Fasching

W poslednim tydźenju do zymskich prózdnin běše w sportowej hali wulki hołk a tołk z kostimami. Dwě hodźinje dołho swjećachu naše šulerki a naši šulerjo póstnicy. Při tym wězo najwjetši čas rejowachu, ale so tež w jednotliwych hrach wubědźowachu. Wosebje so młodym noram lubješe, hdyž měrichu jako rjadowniski cyłk mocy přećiwo paralelnemu lětnikej. Z něšto plackami, dobrym napojom a wulkim přikleskom za dj-ja z Kumwałda podachu so šulerki a šulerjo zaso do šule!

 

WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.14.45WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.14.45 2 WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.14.45 1WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.14.45 3

 

Ptači kwas // Vogelhochzeit

Po tym, zo njemóžachmy před lětomaj pandemije dla Ptači kwas zjawnje woswjećić, běše to lětsa skónčnje zaso móžne. Nimo třećeho lětnika je so tež druhi lětnik po starej tradiciji na kwasnym ćahu wobdźělił a w kopaće połnej ćěłozwučowarni staršim, wowkam, dźědam a dalšim přiwuznym rjany program předstajił. Wo dobru skipku tykanca a čerstwy kofej postarachu so kaž přeco šulerki a šulerjo 4.lětnika ze swojimi maćerjemi. Po programje poda so 3.lětnik hišće do Domu swj. Jana do Smječkec, zo by tamnišim wobydlerjam někotre wurězki z programa pokazał. Wulki dźak słuša wšěm sobuskutkowacym, pomocnikam a podpěraćelam tuteho krasneho nałožka. 

3. lětnik:  njewjesta: Johana Šołćic, nawožeń: Jakub Bětnar, braška: Ludwig Jakubaš

2.lětnik: njewjesta: Luiza Zarjeńkec, nawožeń: Konstantin Lukaš, braška: Milan Smoła

 

WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.16WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.17WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.17 1WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.17 2WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.17 3WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.17 4WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.18WhatsApp Image 2023 03 18 at 08.11.18 1P

 

Geocaching na dnju dźěsća

Na našich šulerkow a šulerjow  čakaše minjenu srjedu na dnju dźěšća wosebita překwapjenka. W małych skupinkach, kotrež so hižo do toho tworichu, nóžkowachu wuknjacy přez wjes a namakachu z pomocu GPS-nastroja stacije, na kotrychž dyrbjachu potom wšelake nadawki spjelnić. Wšitke stacije je Michał Cyž wot SAEK ze swojimaj praktikantomaj Milu Dźisławkec a Kitom Markom přihotował. W přestawce sydaše za kóždeho słódny lód. Holcam a hólcam so tónle dźeń jara lubješe, dokelž běchu stajnje jara wjesołi, hdyž namakachu přichodnu staciju a hišće bóle, hdyž ju samo zmištrowachu. W skupinje namolowachu potom hišće swójsku chorhoj! Tak nastachu jara rjane skupinske mjena a pisane chorhoje!
 
:    
 
WhatsApp Image 2022 06 01 at 11.49.57WhatsApp Image 2022 06 01 at 14.57.06WhatsApp Image 2022 06 01 at 14.57.15WhatsApp Image 2022 06 01 at 14.58.07
 
 

Čitanske wubědźowanje / Lesewettbewerb

Kaž je hižo z tradiciju, je so tež lětsa pola nas na našej  zakładnej šuli "Michał Hórnik"  čitanske wubědźowanje w třećim lětniku přewjedło. Najlěpšej čitarjej běštaj tónkróć Mariella Matkec a Paul Cuška (srjedźa z pokalom).  Dalši šulerjo docpěchu dobry wukon. Su to wotlěwa Martha Zimmermanec, Lucija Hozec, Mara Kubašec, Ben Šmit, Sofija Šwejdźic a Aleksander Wolf. Wutrobnje gratulujemy wšitkim za prima wukon! IMG 20220308 WA0002

 

Ćmjeła Hana k nam přilećała

Ćmjeła Hana k nam přilećała 
 
Spočatk šulskeho lěta běše za prěni a druhi lětnik Worklečanskeje zakładneje šule cyle rjany, mjez druhim tohodla, dokelž witachu w šuli wosebiteho hosća. Z Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła je mjenujcy Ćmjeła Hana (hrate wot Julije Klingnerec) puć k Worklečanskim wuknjacym namakała, zo by tam pokazała, kak sej wona a swoji přećeljo do dowola wuleća. Tež tónkróć ju dźěći zaso lubowachu, so njesměrnje wótře smějachu a běchu cyły čas při wěcy. Wulka chwalba na tutym městnje za wulkotny dźiwadźelniski wukon. 
Wie fast jedes Jahr kam auch diesmal Anfang des Schuljahres Hummel Hana vom Deutsch-sorbischen Volkstheater in unsere Schule geflogen und zeigte den Erst- und Zweitklässlern, wie sie und ihre Freunde den Urlaub verbringen. Für alle Kinder war es ein tolles Erlebnis! Vielen, lieben Dank an Hummel Hana (gespielt von Julia Klingner). 
WhatsApp Image 2021 09 17 at 11.18.21 1
WhatsApp Image 2021 09 17 at 11.18.38 1WhatsApp Image 2021 09 17 at 11.19.07 1