Čitanske wubědźowanje // Lesewettbewerb 2023

Na poslednim šulskim dnju do zymskich prózdnin sydachu za šulerkow a šulerjow wězo połlětne informacije. Na třeći lětnik pak čakaše hišće napjaty wokomik, wšako zetka so cyła zakładna šula na hornjej chódbje, zo by dobyćerkow a dobyćerjow serbskeho čitanskeho wubědźowanja mytowała, kiž wotmě so hižo w januarje. Jury, wobstejaca z knj. Hejdušcynej, knj. Ošikowej a knj. Cyžowej, bě ze wšěmi přednoškami jara spokojom! Tući šulerki a šulerjo docpěchu sćěhowce zaměstnjenje: 

 

Rěčna skupina 2+:

  1. Amalia Kozlova
  2. Magdalena Šołćic

Maćernorěčna skupina: 

  1. Ludwig Jakubaš
  2. Jakub Bětnar 

dalše zaměstnjenja: Lotta Nowakec, Johanna Šolćic, Metod Pawlik, Syman Šmit a Milan Brězan