Čitanske wubědźowanje // Lesewettbewerb 2024

Na poslednim šulskim dnju do zymskich prózdnin sydachu za šulerkow a šulerjow wězo połlětne informacije. Na třeći lětnik pak čakaše hišće napjaty wokomik, wšako zetka so cyła zakładna šula na hornjej chódbje, zo by dobyćerkow a dobyćerjow serbskeho čitanskeho wubědźowanja mytowała, kiž wotmě so hižo w januarje. Jury, wobstejaca z knj. Hejdušcynej, knj. Ošikowej a knj. Cyžom, bě ze wšěmi přednoškami jara spokojom! Tući šulerki a šulerjo docpěchu sćěhowce zaměstnjenje: 

 

Rěčna skupina 2+:

  1. Emma Zyndźic
  2. Miriam Róblec
  3. Maximilian Kreuz, Sarah Čornakec

Maćernorěčna skupina: 

  1. Luiza Nukec
  2. Jette Njekec
  3. Maria Nukec, Leon Weclich, Milan Smoła, Hana Ošikec

 

20240209 08370220240209 08355720240209 083444