Lěsne sportowe hry / Waldsportspiele

Tohorunja w poslednim šulskim tydźenju pobychmy w lěsu, zo bychmy tam sportowali. Kóžda rjadownja nóžkowaše sama směr Handrikec hat, zo by w lěsu při 5 stacijach swoje kmanosće dopokazała. Šulerki a šulerjo dyrbjachu na čas slalom běhać, w stawje ležneje zepěry jónu wokoło swójskeho ćěła lězć, z  hablemi štomy trjechić, bule do dźěrow wrotoweje sćěny trjechić a buliki na rěbliznu mjetać. Najlěpši šuler bu Matej Šuster (3/1) z 19 dypkami, Leonie Hejduškec (3/2) a Józef Bobka (1) docpěštaj 17 dypkow a třeće městno wudoby sej Florian Šwurak (2/2) ze 16 dypkami. 

 

In der letzten Schulwoche konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler bei den Waldsportspielen an 5 Stationen messen. Neben einem Slalomlauf und dem Spiel "Leitergolf" mussten sie an der Torwand Bälle in die Löcher werfen, mit Tannenzapfen Bäume treffen und sich im Liegestütz einmal um die eigene Achse drehen. Matej Šuster aus der Klasse 3/1 wurde mit 19 Punkten Erster, ihm folgten Leonie Heiduschke (3/2) und Józef Bobka (1) mit 17 Punkten, Dritter wurde Florian Schwurack (2/2) mit 16 Punkten.